Clean Globe' a hoşgeldiniz!

Ürün Sertifikası (TC)

Ürün Sertifikası

Daha fazla çaresizlik yok!

TC başvuru sürecini açık ve verimli hale getiriyoruz.
Ayrıca doğru belgelerle, TC’nin zamanında çıkarılacağından emin olunuz.

Ürün Sertifikası (TC), bir kuruluştan diğerine sevk edilen (veya teslim edilen) ürünlerin belirli bir standarda uygunluğunu doğrulayan, Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilen bir belgedir. Textile Exchange (TE) standartları ve Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) için çıktı ürünlerinde ilgili standarda atfen, iddia edilen materyelin girdi malzemeleri için TC elde edilmelidir. Ayrıca, işleyici veya tüccarın, iddia edilen içeriğe sahip, satılan veya başka bir ticari işletmeye teslim edilen ürün için TC’yi alması gereklidir.

Önemli;

  • Kuruluş, bir TC başvurusundan önce ilgili ürünle ilgili geçerli bir kapsam sertifikasına (SC) sahip olmalıdır.
  • Ürün, SC’nin geçerliliği dahilinde işlenmelidir.
  • Giriş malzemelerinin toplam miktarı, toplam çıktı miktarına uygun olmalıdır (fire ve diğer miktarlar dahil)
  • Mutabakatın hacmi (miktarı) açık ve şeffaf olmalıdır.

Uygulanabilirlik

Çıktı TC Girdi TC
GOTS GOTS
OCS OCS, GOTS
GRS GRS
RCS RCS, GRS
RDS RDS
RWS RWS

Öğrenim:

*Soru: % 100 geri dönüştürülmüş polyester ham kumaş, sertifikalı% 100 geri dönüştürülmüş polyester iplikle üretiliyor. GRS Ürün Sertifikası başvurusu yapabilmek için, ham kumaşın hangi standart sertifikalı iplikten elde edilebileceğini açıklar mısınız?
Cevap: % 100 geri dönüştürülmüş polyester iplik hem GRS hem de RCS standartlarına göre sertifikalandırılabilir. Bilindiği gibi ham iplik kimyasal ile işlem görmemiş ipliktir, fakat RCS standardı ipliğin üretildiği tesisteki sosyal uygunluk ve genel çevre uygulamalarını sorgulamadığı için ayrıca kumaş için GRS sertifikası başvurusu yapılabilmesi için girdi olarak kullanılan iplikte geçerli tek standart GRS’dir. Dolayısıyla, GRS ürün sertifikalı iplik kullanımı tek seçenektir.

Sorunsuz TC için bağlantıda kalın