Clean Globe' a hoşgeldiniz!

Hayvansal Elyaflar

Hayvansal Elyaflar için sertifikasyon

Hayvansal lifle ilgili en zorlu endişe, çiftlikten hasada kadar hayvan refahının sağlanmasıdır. TE’nin sorumlu hayvansal lif standartları; Responsible Down Standard (RDS) and Responsible Wool Standard (RWS), gereksiz zararlardan kaçınmak ve elyaf tedarik sürecinde hayvanların refahını sağlamak ve aynı sorumlu kaynaklı elyafların tedarik zinciri boyunca talep edilen nihai üründe olmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

Responsible Down Standard (RDS)

RDS, kaz ve ördeklerden gelen tüylerin insancıl muameleye tabi tutulmasını ve zorla besleme veya canlı yolma yapılmamasını, ardından nihai ürüne kadar tedarik zincirinin, ceket, yastık veya yatak takımı gibi malzemelerin gerçekten iddia edilen tüy ile doldurulmuş olmasını sağlamaktadır.

Sorumlu ve etik kaynak kullanımına istekli, insani ve hayvan dostu müşterilerini dinleyen marka ve perakendeciler, ceket, yastık, uyku tulumu gibi daha birçok ürünü RDS sertifikalı olarak doğru bir şekilde seçerler.

“Clean Globe” olarak biz, Content Claim Standard’a (CCS) a dayalı olarak tüy işleyicisinden son ürün perakendecisine (tedarik zinciri) kadar denetim ve sertifikasyon gerçekleştiriyoruz.

Responsible Wool Standard (RWS)

Hayvan refahı standardının ötesinde, RWS belirli çevresel ve sosyal yönleri ele alır. Yünü için yetiştirilen koyunlara iyi muamele edilir ve mulesing (herhangi bir anestezi uygulanmadan koyun kuyruklarının kesilmesi işlemi) ve benzeri herhangi bir işlemi yasaklar. Toprak sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve yerel türleri koruyan, ileri arazi yönetimi uygulamaları ile çevreyi, RWS çiftliklerindeki işçilerin sosyal yönlerini ele alarak, kapsamlı, hayvan dostu ve sürdürülebilir bir standarttır.

RWS sertifikalı ürün ile, sorumlu, etik ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda istekli olan markalar ve perakendeciler, müşterilerine sadece ceket, kazak, şapka, çorap, oyuncak veya diğer herhangi bir üründe sadece yünün rahatlığını sunmuyor, aynı zamanada kansız, çevre dostu ve insani bir yolculuğa katkıda bulunmaktan gurur duyulan bir süreç de sunmuş oluyorlar.

“Clean Globe” olarak biz, Content Claim Standard’a (CCS) a dayalı olarak yün işleyicisinden son ürün perakendecisine(tedarik zinciri) kadar denetim ve sertifikasyon gerçekleştiriyoruz.